03.09.2020

Centrum Organizacji Kształcenia poszukuje kandydata na stanowisko informatyk programista w Dziale Utrzymania Systemów Obsługi Studiów


Centrum Organizacji Kształcenia

poszukuje kandydata na stanowisko

informatyk programista

w Dziale Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

 

Oferta skierowana również do aktualnych pracowników AGH

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • co najmniej wykształcenie średnie (preferowani studenci ostatnich lat kierunków informatycznych lub technicznych),
 • znajomość języków programowani: PHP, Javascript,
 • znajomość technologii SQL,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność szybkiego uczenia się,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość jakichkolwiek spośród wymienionych technologii: jQuery, Symfony,
 • umiejętność pracy z repozytorium git (praca na gałęziach, scalanie, wersjonowanie itp.),
 • umiejętność pracy w środowisku Linuksowym (miele widziana podstawowa znajomość dystrybucji z rodziny Red Hat, jak. np. CentOS),
 • doświadczenie w pracy z produkcyjnymi systemami,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.

 

Oferujemy: 

 • atrakcyjne warunki pracy i płacy (zatrudnienie w wymiarze pełnego albo niepełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia),
 • realny wpływ na wykorzystywane produkcyjnie aplikacje,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • możliwość elastycznego czasu pracy.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

 

Ogłoszenie w wersji PDF, klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej

AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres: Centrum Organizacji Kształcenia AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Kraków, pawilon C-1, pok. 114, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko informatyka programisty”, albo mailowo na adres: cok@agh.edu.pl, w terminie do 21 września 2020 r. do godziny 15:00.