08.05.2020

Centrum Organizacji Kształcenia poszukuje kandydatów na stanowiska: informatyk programista oraz informatyk programista baz danych w Dziale Utrzymania Systemów Obsługi Studiów


Centrum Organizacji Kształcenia

poszukuje kandydatów na stanowiska:

informatyk programista

oraz

informatyk programista baz danych

w Dziale Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

 

Oferta skierowana również do aktualnych pracowników AGH

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko informatyk programista:

 • znajomość przynajmniej jednego z pośród wymienionych języków: Java, PHP, Python

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość jakichkolwiek spośród wymienionych technologii czy języków: Javascript, HTML5, CSS3, Django, SQL

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko informatyk programista baz danych:

 • znajomość relacyjnych baz danych, w tym języka SQL

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • praktyczna znajomość bazy danych Oracle oraz umiejętność tworzenia złożonych zapytań, widoków itp.,
 • umiejętność administrowania, utrzymywania i optymalizacji baz danych (w szczególności Oracle i MySQL),
 • znajomość narzędzia Oracle Forms,
 • doświadczenie we wdrażaniu bazodanowych systemów komputerowych.

 

Wymagania stawiane kandydatom na obydwa stanowiska:

 • co najmniej wykształcenie średnie (preferowani studenci ostatnich lat kierunków informatycznych lub technicznych),
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność szybkiego uczenia się,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość narzędzi takich jak SQL Developer lub SQL*Plus
 • umiejętność pracy z repozytorium git (praca na gałęziach, scalanie, wersjonowanie itp.),
 • umiejętność pracy w środowisku Linuksowym (miele widziana podstawowa znajomość jakiejkolwiek dystrybucji z rodziny Red Hat, jak. np. CentOS),
 • doświadczenie w pracy z produkcyjnymi systemami,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej,
 • znajomość systemów obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS.

 

Oferujemy: 

 • atrakcyjne warunki pracy i płacy (zatrudnienie w wymiarze pełnego albo niepełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia),
 • realny wpływ na wykorzystywane produkcyjnie aplikacje,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • możliwość elastycznego czasu pracy.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

 

Ogłoszenia w wersji PDF, klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej

AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres: Centrum Organizacji Kształcenia AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Kraków, pawilon C-1, pok. 114, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko informatyka programisty”, albo mailowo na adres: cok@agh.edu.pl, w terminie do 29 maja 2020 r. do godziny 15:00.