Dlaczego wdrażamy USOS

AGH jest sześćdziesiątą Uczelnią, która dołączyła do grona uczelni z USOS. System stosowany jest przez największe uczelnie w Polsce. W 2016 roku aż 49% studentów uczelni publicznych było objętych obsługą w systemie USOS.

 

Zaletą systemu jest jego modułowa budowa oraz fakt, iż jest on ciągle rozwijany przez uczelnie zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji. Projekt  systemu  oraz  poszczególnych  modułów  powstaje  w  drodze  uzgodnień  i  negocjacji między uczelniami korzystającymi z systemu.

 

Dzięki obszerności zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów.


USOS to nie  tylko scentralizowana baza danych obsługiwana przez pracowników administracji uczelnianej. Z systemem stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji. Serwisy te umożliwiają między innymi:

 

  •     rejestrację kandydatów na studia,
  •     przeglądanie oferty dydaktycznej i planów zajęć,
  •     rejestrację na zajęcia,
  •     wystawianie ocen,
  •     komunikację studentów i prowadzących w ramach grup zajęciowych,
  •     składanie podań,
  •     rezerwację sal zajęciowych,
  •     gromadzenie elektronicznych wersji prac dyplomowych,
  •     udostępnianie CV i przeglądanie ofert pracy.

 

W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za Uniwersytecki System Obsługi Studiów prestiżową nagrodę  EUNIS Elite Award. Nagroda ta stanowi potwierdzenie, że USOS wraz ze swoimi serwisami  pod względem jakości stoi w europejskiej czołówce systemów informatycznych obsługujących wyższe uczelnie.


Powrót