Informacje o spotkaniach

Spotkanie z kierownikiem Zespołu roboczego ds. USOS MUCI - 17 grudnia 2018 r.

17 grudnia 2018 r.  odbędzie się spotkanie z Panią dr Janiną Mincer-Daszkiewicz, kierownikiem Zespołu roboczego ds. USOS Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji.

 

Program spotkania:

- 10.00 - spotkanie kierownika Zespołu roboczego ds. USOS MUCI z JM Rektorem

- 10.30 - 11.30 - spotkanie kierownika Zespołu roboczego ds. USOS MUCI z członkami Komitetu Sterującego

- 12.00 - 13.45 - spotkanie kierownika Zespołu roboczego ds. USOS MUCI  z prodziekanami oraz pracownikami dziekanatów

 

Zaproszenie Prorektora ds. Kształcenia na spotkanie z kierownikiem Zespołu roboczego ds. USOS MUCI

 

Powrót