Przydatne linki

USOSweb.agh

https://web.usos.agh.edu.pl/

 

Strona główna USOS

https://www.usos.edu.pl/

 

USOS - serwisy dedykowane

https://www.usos.edu.pl/serwisy

 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji

http://muci.edu.pl/

 

Zintegrowany Projekt Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

http://www.power3.5.agh.edu.pl/

 

Powrót